Paasbult 2019                                                                                                                                     Als gevolg van de weersomstandigheden (droogte en harde wind) gaf de Gemeente geen toestemming. De bult moest worden versnipperd op kosten van de vereniging. Nog nooit eerder is dit voorgekomen.

                                                                                                 Kaartavond

                                                                                                     Jaarmarkt 2019                                                                                                                         

De dag begon met prima weer, echter vanaf 13.00 uur veel regen met als gevolg einde publieke belangstelling en standhouders die naar huis gingen. Desondanks bleef het toch gezellig zowel op het dorpsplein als aan de Moersloot.                                                                       

Barbecue georganiseerd door het bestuur voor alle vrijwilligers als dank voor hun inzet!!           Zaterdag 14 september 2019.

                                                                      Bijeenkomst Plattelandsvrouwen 12 november 2019. Thema: Kerst 

                                                          Sint Nicolaas en zijn Pieten in het dorpshuis op zaterdag 30 november 2019.