Ouderen-gymnastiek

Ouderen-gymnastiek

Bewegen op muziek

In dorpshuis De Vluchtweide in De Maten 

wordt dit elke woensdagmorgen van 

9.30 tot 10.45 uur georganiseerd.

De kosten zijn € 7.50 per maand.

Dit wordt geregeld door Stichting Welzijn Westerwolde.

Een ieder kan hieraan deelnemen.                                                                                 

Contactpersoon:

Mevr. A. Veninga      tel. 0599-581811

Mevr. T. Ensing         tel. 0599-583021