Achtergrond Plaatselijk Belang De Maten

Plaatselijk Belang De Maten is in 1976 opgericht door de bewoners van De Maten met als doel de saamhorigheid te verbeteren en als spreekbuis te
fungeren richting overheden.
Het eerste bestuur en oprichters hebben de statuten notarieel laten vastleggen. Ook is Plaatselijk Belang De Maten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De voormalige lagere school is destijds aangekocht en als dorpshuis ingericht. Dit dorpshuis, met de naam “De Vluchtweide”, wordt gebruikt voor de diverse
activiteiten welke jaarlijks worden georganiseerd. Ook biedt het verenigingen de mogelijkheid gebruik te maken van het dorpshuis, bijvoorbeeld de Plattelandsvrouwen en de Ouderengymnastiek.

Leden kunnen gebruik maken van het dorpshuis voor het organiseren van een verjaardag / feestje.
De vereniging is self-supporting, d.w.z., de financiële middelen worden behaald met contributie lidmaatschap en de diverse activiteiten. Ook probeert het bestuur een beroep te doen op de diverse fondsen welke de mogelijkheid bieden verenigingen financieel te ondersteunen.

Er worden jaarlijks tal van activiteiten georganiseerd.

Kies in het Menu voor Activiteiten  + en maak daaruit een keuze.

Deze tal van activiteiten worden georganiseerd door het bestuur met de medewerking van vele vrijwilligers.
Lidmaatschap verplicht niet tot medewerking als vrijwilliger, doch wordt wel zeer op prijs gesteld.
Plaatselijk Belang heeft zonder inzet van vrijwilligers geen bestaansrecht.

Alle inwoners van de Maten kunnen lid worden van Plaatselijk Belang De Maten.
De contributie bedraagt € 10.= per gezin per jaar.


Wilt u lid worden? Vult u dan onderstaand formulier in.