Dorpshuis Plaatselijk Belang De Maten

Dorpshuis de Vluchtweide

Het dorpshuis “De Vluchtweide” is eigendom van Plaatselijk Belang De Maten. De vereniging organiseert hier diverse activiteiten.
De leden hebben de mogelijkheid om het dorpshuis te reserveren voor een eigen bijeenkomst. U huurt hierbij alleen de ruimte.

Consumpties en eventueel eten / hapjes kunt u zelf regelen.
Het is echter ook mogelijk consumpties, eten / hapjes via het dorpshuis af te nemen.

Na gebruik moet het dorpshuis weer schoon opgeleverd worden.
Er dient wel rekening te worden gehouden dat er geen overlast plaatsvindt voor de bewoners en de omgeving.

Reserveren van het dorpshuis kan na overleg met bestuurslid:


Harm Stoker harmstoker@plaatselijkbelangdematen.nl 06-55 36 77 66