Jaarlijkse Fietstocht

Fietstocht

Jaarlijks wordt er voor de leden en niet-leden een fietstocht georganiseerd.
Middels een circulaire (brief of mail) worden de leden op de hoogte gebracht van de datum.

Ook zal er een publicatie plaatsvinden in de Ter Apeler Courant.
Een mooie fietsroute in de omgeving van de Maten is uitgezet.
Deze kan door een ieder (jong en oud) gereden worden.
Deelnemers moeten vragenlijsten invullen en nemen onderweg deel aan spelletjes. De deelnemer met de meest behaalde punten is winnaar en ontvangt een kleine prijs.
Ook zal er bij een rustpunt een drankje en een versnapering worden aangeboden.

Contactpersoon:

Frans Leeuw 06-81 03 92 69