Bestuur

Het bestuur van Plaatselijk Belang De Maten:


Voorzitter         :  Herman Schlimbach    06-55 79 73 55

Secretaris          : Ben Herbers                 06-21 84 79 29

Penningmeester: Harm Stoker                 06-55 36 77 66


Bestuurslid         : Frans Leeuw                06-81 03 92 69


Bestuurslid         : Henny Went                 06- 10 64 44 58


Marktmeester     : Henk Potze                   06-50 27 06 87