Bestuur

Het bestuur van Plaatselijk Belang De Maten:


Voorzitter:  Herman Schlimbach  06-55797355

Secretaris: Ben Herbers   06-21847929

Penningmeester: Harm Stoker 06-55367766


Bestuurslid: Frans Leeuw  06-81039269

Bestuurslid: Hetty Hofstra  06-36159224


Marktmeester: Henk Potze 06-50270687