Bestuur

Het bestuur van Plaatselijk Belang De Maten:


Voorzitter         :  Herman Schlimbach      06-55 79 73 55

Secretaris          : Ben Herbers                   06-21 84 79 29

Penningmeester: Harm Stoker                   06-55 36 77 66


Bestuurslid         : Henny Went                   06- 10 64 44 58


Marktmeester     : Henk Potze                     06-50 27 06 87