Welkom

Hartelijk welkom op de website van Plaatselijk Belang De Maten. Onze vereniging organiseert allerlei activiteiten – voornamelijk vanuit ons dorpshuis De Vluchtweide – zoals Fietstochten, een Paasvuur, Kaartavonden, Toneelvoorstellingen, Gymnastiek voor ouderen en natuurlijk de  Jaarmarkt.

  Laatste Nieuws 

Beste leden,

Jaarvergadering

Woensdag 13 oktober is de Jaarvergadering van onze vereniging gehouden. Ondanks het feit dat corona een negatieve invloed heeft gehad op het niet doorgaan van activiteiten en op het totaal financieel resultaat zijn de aanwezige leden en het bestuur tevreden. De vragen en opmerkingen van de aanwezigen met betrekking tot de leefbaarheid van onze buurtschap zijn doorgegeven aan de gemeente. Henk Potze is na vele jaren bestuurslid afgetreden. Heeft u interesse in een bestuursfunctie, wilt u hier meer over weten of eventueel een vergadering bijwonen zonder enige verplichting, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Glasbak

De glasbak staat weer bij het dorpshuis.

Activiteiten

Gezien de huidige status van het Corona-virus zijn de geplande activiteiten voor de decembermaand komen te vervallen!!!!

Rabo Clubsupport

De actie Rabo Clubsupport heeft Plaatselijk Belang het mooie bedrag opgeleverd van € 550,84. Iedereen die gestemd heeft: Hartelijk Dank!!!!

 

                         Agenda 2021

Kaarten: start maandag 20 september

Ouderen gym: start woensdag 1 september

Jaarvergadering: woensdag 13 oktober

Najaarsbingo: vrijdag 22 oktober

St. Nicolaas: vervallen!

Kerstmiddag kinderen: vervallen!

Kerstinstuif/kerstmarkt: vervallen!