Welkom

Hartelijk welkom op de website van Plaatselijk Belang De Maten. Onze vereniging organiseert allerlei activiteiten – voornamelijk vanuit ons dorpshuis De Vluchtweide – zoals Fietstochten, een Paasvuur, Kaartavonden, Toneelvoorstellingen, Gymnastiek voor ouderen en natuurlijk de grootse Jaarmarkt.

Dorpshuis de Vluchtweide
De Vluchtweide

               Laatste Nieuws 

Beste leden,

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot corona blijft het dorpshuis gesloten voor alle activiteiten. 

Jaarmarkt

Het bestuur heeft besloten dat de Jaarmarkt gepland op zaterdag 17 juli niet doorgaat. De huidige status van het virus brengt te veel onzekerheid met zich mee of de markt wel door kan gaan. We moeten nu echter wel een beslissing nemen, niet alleen richting de standhouders maar ook gezien de planning van diverse andere zaken. Wel houd het bestuur de optie open eventueel een markt te organiseren in september.

Contributie

Wilt u zo vriendelijk zijn ook dit jaar de contributie per bank over te maken. ( € 10.- ) Het bankrekeningnummer is NL53RABO 0360147976 S.V.P. uw naam en adres vermelden! U ontvangt t.z.t. de contributiekaart van 2021 in de brievenbus met daarop de vermelding dat u heeft betaald. Bedankt voor uw medewerking!


                         Agenda 2021

I.v.m. de coronamaatregelen is er nog geen agenda vastgesteld.