Welkom

Hartelijk welkom op de website van Plaatselijk Belang De Maten. Onze vereniging organiseert allerlei activiteiten – voornamelijk vanuit ons dorpshuis De Vluchtweide – zoals Fietstochten, een Paasvuur, Kaartavonden, Toneelvoorstellingen, Gymnastiek voor ouderen en natuurlijk de grootse Jaarmarkt.

Dorpshuis de Vluchtweide
De Vluchtweide

               Laatste Nieuws 

Beste leden,

Als gevolg van de huidige status met betrekking tot de corona-maatregelen blijft het dorpshuis gesloten voor alle activiteiten. De eerstkomende geplande activiteiten Paasvuur en Fakkeloptocht gaan dus niet door! Wanneer het dorpshuis weer open kan voor activiteiten is nog onduidelijk. 


Jaarvergadering

Het is uiteraard nog niet mogelijk de Jaarvergadering te houden. Wel heeft het bestuur besloten de kascontrolecommissie te vragen de Jaarrekening van zowel 2019 als 2020 te controleren. Op de eerstvolgende Jaarvergadering zal e.e.a. ter inzage aanwezig zijn en worden toegelicht.

Contributie

Wilt u zo vriendelijk zijn ook dit jaar de contributie per bank over te maken. ( € 10.- ) Het bankrekeningnummer is NL53RABO 0360147976 S.V.P. uw naam en adres vermelden! U ontvangt t.z.t. de contributiekaart van 2021 in de brievenbus met daarop de vermelding dat u heeft betaald. Bedankt voor uw medewerking!

AED

Bij Heidema Assurantiën, Hooiland 3, is een AED geplaatst. Deze plaatsing is mogelijk gemaakt door Stichting Hartveilig Westerwolde. Door deze tweede AED (er hangt bij het dorpshuis ook een AED) is de eerste hulpverlening in dit woongebied nog beter verzekerd! Burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij Hartslagnu krijgen automatisch een oproep als ze in de buurt van een slachtoffer zijn. De AED is vanaf 1 december operationeel! De beheerder van deze tweede AED is ook Plaatselijk Belang De Maten.

 

                         Agenda 2021