Welkom

Hartelijk welkom op de website van Plaatselijk Belang De Maten. Onze vereniging organiseert allerlei activiteiten – voornamelijk vanuit ons dorpshuis De Vluchtweide – zoals Fietstochten, een Paasvuur, Kaartavonden, Toneelvoorstellingen, Gymnastiek voor ouderen en natuurlijk de  Jaarmarkt.

  Laatste Nieuws 

 Jaarmarkt zaterdag 20 juli

Zaterdag 20 juli is de Jaarmarkt! Vanaf woensdagavond 17 juli zijn we vrijwilligers nodig die meehelpen met de diverse werkzaamheden en voorbereidingen. U kunt zich hiervoor ’s avonds om 19.00 uur melden in het dorpshuis. Bedankt voor uw medewerking!!!

 Vrijwilligers Jaarmarkt

Alle vrijwilligers die hun medewerking hebben toegezegd tijdens de Jaarmarkt ontvangen de lijst in de brievenbus. Voor vragen /opmerkingen kunt u contact opnemen met: Ben Herbers, tel. 06-21847929

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet en wenst hen veel plezier en succes!

 Plaatselijk Belang 50 jaar in 2026

In 2026 bestaat Plaatselijk Belang 50 jaar!! Uiteraard willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Bas Lutke, Arno Hermelink en Gert-Jan Veldman hebben aangeboden de organisatie op te pakken. Heeft u interesse om in deze commissie zitting te nemen of vragen omtrent hierover kunt u contact opnemen met Bas Lutke, tel. 06-51 79 74 64

Contributie

Wilt u zo vriendelijk zijn de jaarlijkse contributie van € 10.- over te maken per bank. Het bankrekeningnummer is: NL53RABO 0360147976 S.v.p. uw naam en adres vermelden! Bedankt voor uw medewerking!!
 
Oproep vrijwilligers
Wilt u samen met anderen een activiteit organiseren kunt u zich aanmelden bij één van de bestuursleden of via info@plaatselijkbelangdematen.nl
 
WhatsApp-groep vrijwilligers bediening
Voor deelname in de App-groep kunt u zich aanmelden via info@plaatselijkbelangdematen.nl  S.v.p. uw naam en telefoonnummer vermelden.
 
Agenda 2024
toneel                           9 en 23 maart
stortdagen paasbult    23 en 30 maart
fakkeloptocht             31 maart
voorjaarsbingo           26 april
jaarvergadering            8 mei
De Moat’n got Talent 15 juni
fietstocht                    30 juni
jaarmarkt                    20 juli
vrijwilligersavond      14 september
najaarsbingo               18 oktober
pubquiz                        8 november
sint nicolaas               30 november
kinderknutselmiddag
kerstinstuif                 21 december 
 
 
    

Reserveringen dorpshuis

Het dorpshuis is te reserveren voor een feestje of familiebijeenkomst. U kunt zelf zorgdragen voor de organisatie (drinken, hapjes, bediening, schoonmaken), echter kunt u ook het bestuur vragen de organisatie te regelen met behulp van vrijwilligers. Reserveren kan via: Harm Stoker, tel.nummer   06-55 36 77 66