Welkom

Hartelijk welkom op de website van Plaatselijk Belang De Maten. Onze vereniging organiseert allerlei activiteiten – voornamelijk vanuit ons dorpshuis De Vluchtweide – zoals Fietstochten, een Paasvuur, Kaartavonden, Toneelvoorstellingen, Gymnastiek voor ouderen en natuurlijk de  Jaarmarkt.

  Laatste Nieuws 

Voorjaarsbingo

 

Vrijdag 29 april a.s. organiseert het bestuur weer de traditionele Voorjaarsbingo in het dorpshuis. Er zijn weer schitterende prijzen te winnen. Aanvang: 19.30 uur

Iedereen is van harte welkom!!

Algemene Ledenvergadering

Op 18 mei a.s. zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Aanvang: 20.00 uur. Agenda volgt!

Contributie

Wilt u zo vriendelijk zijn de jaarlijkse contributie over te maken per bank. Het bankrekeningnummer is: NL53 RABO 0360147976

S.V.P. UW NAAM EN ADRES VERMELDEN!

Bedankt voor uw medewerking!

                         Agenda 2022

Kaarten: vanaf maandag 21 februari om de twee weken

Ouderen gym: iedere woensdag

Fakkeloptocht/Paasvuur: zondag 17 april

Jaarvergadering: woensdag 18 mei

Voorjaarsbingo: vrijdag 29 april

Jaarmarkt: zaterdag 16 juli

Fietstocht: zondag 4 september

Najaarsbingo: vrijdag 14 oktober

St. Nicolaas: zaterdag 26 november

Kerstmiddag kinderen: woensdag 14 december

Kerstinstuif/kerstmarkt: zaterdag 17 december