Welkom

Hartelijk welkom op de website van Plaatselijk Belang De Maten. Onze vereniging organiseert allerlei activiteiten – voornamelijk vanuit ons dorpshuis De Vluchtweide – zoals Fietstochten, een Paasvuur, Kaartavonden, Toneelvoorstellingen, Gymnastiek voor ouderen en natuurlijk de  Jaarmarkt.

  Laatste Nieuws 

 Ledenvergadering
Woensdag 8 mei jl. hebben we de jaarlijkse Ledenvergadering gehouden.
Het bestuur kan terugzien op een prima 2023. We hebben veel activiteiten georganiseerd en ook in financieel opzicht is het een mooi jaar geweest. André Loves neem zitting in het bestuur. Neemt niet weg dat uitbreiding van het aantal bestuursleden nog steeds wenselijk is. Toch is het bestuur tevreden hoe het allemaal loopt en zeker tevreden met de vrijwilligers die zich gemeld hebben om een aantal activiteiten te organiseren. Dit vermindert de druk op het bestuur en brengt ook nieuwe inzichten en positieve veranderingen met zich mee. Al met al een prima ontwikkeling binnen onze vereniging


 Plaatselijk Belang 50 jaar in 2026

In 2026 bestaat Plaatselijk Belang 50 jaar!! Uiteraard willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Bas Lutke, Arno Hermelink en Gert-Jan Veldman hebben aangeboden de organisatie op te pakken. Heeft u interesse om in deze commissie zitting te nemen of vragen omtrent hierover kunt u contact opnemen met Bas Lutke, tel. 06-51 79 74 64

Fietstocht

Zondag 30 juni a.s. wordt de jaarlijkse fietstocht georganiseerd. Er wordt een leuke toeristische route uitgezet van ca. 25 km. in het mooie Westerwolde. Ook niet-leden zijn van harte welkom aan deze tocht deel te nemen. Aanvang: vanaf 13.00 uur starten bij het dorpshuis. Kosten: € 2.50 p.p. Kinderen tot 12 jaar gratis. Graag tot ziens op zondag 30 juni!

 

Contributie

Wilt u zo vriendelijk zijn de jaarlijkse contributie van € 10.- over te maken per bank. Het bankrekeningnummer is: NL53RABO 0360147976 S.v.p. uw naam en adres vermelden! Bedankt voor uw medewerking!!

Oproep vrijwilligers
Wilt u samen met anderen een activiteit organiseren kunt u zich aanmelden bij één van de bestuursleden of via info@plaatselijkbelangdematen.nl
 
WhatsApp-groep vrijwilligers bediening
Voor deelname in de App-groep kunt u zich aanmelden via info@plaatselijkbelangdematen.nl  S.v.p. uw naam en telefoonnummer vermelden.

Agenda 2024

toneel                           9 en 23 maart
stortdagen paasbult    23 en 30 maart
fakkeloptocht             31 maart
voorjaarsbingo           26 april
jaarvergadering            8 mei
De Moat’n got Talent 15 juni
fietstocht                    30 juni
jaarmarkt                    20 juli
vrijwilligersavond      14 september
najaarsbingo               18 oktober
pubquiz                        8 november
sint nicolaas               30 november
kinderknutselmiddag
kerstinstuif                 21 december 
 

    

Reserveringen dorpshuis

Het dorpshuis is te reserveren voor een feestje of familiebijeenkomst. U kunt zelf zorgdragen voor de organisatie (drinken, hapjes, bediening, schoonmaken), echter kunt u ook het bestuur vragen de organisatie te regelen met behulp van vrijwilligers. Reserveren kan via: Harm Stoker, tel.nummer   06-55 36 77 66