Welkom

Hartelijk welkom op de website van Plaatselijk Belang De Maten. Onze vereniging organiseert allerlei activiteiten – voornamelijk vanuit ons dorpshuis De Vluchtweide – zoals Fietstochten, een Paasvuur, Kaartavonden, Toneelvoorstellingen, Gymnastiek voor ouderen en natuurlijk de grootse Jaarmarkt.

Dorpshuis de Vluchtweide
De Vluchtweide

               Laatste Nieuws 

 Beste leden,

Het bestuur heeft besloten dat het dorpshuis voor alle activiteiten gesloten blijft tot 1 oktober a.s. Eind september zal de situatie opnieuw worden bekeken en zal er een besluit worden genomen of er weer activiteiten kunnen worden gehouden.

Het is wel mogelijk om het dorpshuis te huren voor een feestje/familiebijeenkomst. Uiteraard dient men hierbij de voorwaarden en afspraken met betrekking tot de corona-maatregelen na te leven. Deze voorwaarden/afspraken worden vooraf met de huurder doorgesproken. Contactpersoon voor het huren van het dorpshuis is Hetty Hofstra, tel. 06-36159224

Voor overige vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 

                         Agenda 2020

Marathonkaarten            18 januari

Toneelavonden                7, 14 en 21 maart

Jaarvergadering              ?

Stortdagen Paasbult      geen doorgang!

Fakkeloptocht                  geen doorgang!

Voorjaarsbingo                 geen doorgang

Fietstocht                          geen doorgang

Jaarmarkt                          geen doorgang

Vrijwilligersavond            geen doorgang

Najaarsbingo                      9 oktober

Jaarvergadering              28 oktober

Sint Nicolaas                     28 november

Kerstkindermiddag          16 december

Kerstinstuif                         19 december