Welkom

Hartelijk welkom op de website van Plaatselijk Belang De Maten. Onze vereniging organiseert allerlei activiteiten – voornamelijk vanuit ons dorpshuis De Vluchtweide – zoals Fietstochten, een Paasvuur, Kaartavonden, Toneelvoorstellingen, Gymnastiek voor ouderen en natuurlijk de grootse Jaarmarkt.

Dorpshuis de Vluchtweide
De Vluchtweide

                             Laatste Nieuws 

 Beste leden,

Het bestuur heeft besloten dat het dorpshuis voor alle activiteiten gesloten blijft tot 1 september a.s. Tevens is het verbod op evenementen met een vergunning-en meldplicht verlengd tot 1 september , dus zal de Jaarmarkt dit jaar niet doorgaan. Ook heeft het bestuur besloten de jaarlijkse fietspuzzeltocht niet door te laten gaan. 

Zonnepanelen

Het dorpshuis is nu voorzien van zonnepanelen. In een eerdere verbouwing zijn al energiebesparende maatregelen getroffen in de vorm van isolatie en ledverlichting. Er is dus weer een mooie stap gezet in het verduurzamen van ons dorpshuis. Dit is mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van het Aanjaagbudget voor Duurzame Initiatieven van de gemeente Westerwolde en het coöperatiefonds Rabobank Groninger-Land. Er is gekozen voor een systeem van 17 panelen, voldoende om het jaarverbruik te compenseren door eigen opwekking. Door het plaatsen van de panelen wordt een besparing van €1000.- per jaar bereikt.

Contributie

Hierbij tevens het verzoek de contributie over te maken per bank. Het bankrekeningnummer is: NL53 RABO 0360147976 S.v.p. uw naam en adres vermelden. Bedankt voor uw medewerking!!!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 

                         Agenda 2020

Marathonkaarten            18 januari

Toneelavonden                7, 14 en 21 maart

Jaarvergadering              ?

Stortdagen Paasbult      geen doorgang!

Fakkeloptocht                  geen doorgang!

Voorjaarsbingo                 geen doorgang

Fietstocht                          geen doorgang

Jaarmarkt                          geen doorgang

Vrijwilligersavond            19 september

Najaarsbingo                      9 oktober

Sint Nicolaas                     28 november

Kerstkindermiddag          16 december

Kerstinstuif                         19 december 

 

Het weer in De Maten