Welkom

Hartelijk welkom op de website van Plaatselijk Belang De Maten. Onze vereniging organiseert allerlei activiteiten – voornamelijk vanuit ons dorpshuis De Vluchtweide – zoals Fietstochten, een Paasvuur, Kaartavonden, Toneelvoorstellingen, Gymnastiek voor ouderen en natuurlijk de grootse Jaarmarkt.

Dorpshuis de Vluchtweide
De Vluchtweide

               Laatste Nieuws 

Beste leden,

Als gevolg van de huidige status met betrekking tot de corona-maatregelen blijft het dorpshuis gesloten voor alle activiteiten. Door het bestuur is nog geen agenda opgesteld met geplande activiteiten komend jaar. Eerst maar even afwachten hoe e.e.a. zich komende periode gaat ontwikkelen.


Er heeft een wijziging plaatsgevonden in het bestuur. Janny Raven heeft besloten te stoppen als bestuurslid. Het bestuur bedankt Janny hartelijk voor haar inzet en wenst haar alle goeds toe voor de toekomst! Toegetreden als bestuurslid is Evelyn Kleine Deters. Evelyn woont met haar gezin aan de Zanddijk 59 in de Maten. Het bestuur heet haar van harte welkom en wenst haar veel succes! De procedure die normaal gesproken moet worden gevolgd bij uittreding en toetreding bestuursleden is niet mogelijk, aangezien de Jaarvergadering niet heeft kunnen plaatsvinden. Het bestuur is van mening dat deze toetreding meer  belang meebrengt, dan het volgen van de juiste procedure. Tevens is er nog een bestuursfunctie vacant. Diegene die interesse heeft is van harte welkom zich aan te melden!

De gemeente heeft besloten de glasbak bij het dorpshuis weg te halen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van wijzigingen t.a.v. het afvalbeleid door de gemeente en uit kostenoverwegingen. Afvalverwerker Omrin heeft nieuwe verzamelcontainers in het centrum van  Ter Apel geplaatst. Alle informatie kunt u vinden op de website van de gemeente.

AED

Bij Heidema Assurantiën, Hooiland 3, is een AED geplaatst. Deze plaatsing is mogelijk gemaakt door Stichting Hartveilig Westerwolde. Door deze tweede AED (er hangt bij het dorpshuis ook een AED) is de eerste hulpverlening in dit woongebied nog beter verzekerd! Burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij Hartslagnu krijgen automatisch een oproep als ze in de buurt van een slachtoffer zijn. De AED is vanaf 1 december operationeel! De beheerder van deze tweede AED is ook Plaatselijk Belang De Maten.

 

                         Agenda 2021